Temos a mente de Cristo

Recebemos de Deus a mente de Cristo, fomos capacitados e habilitados para viver, pensar e agir segundo a vontade de Deus.